Ambassadors

Licencja Creative Commons
Materiały zamieszczone na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0
Specjalne podziękowania dla Caro Grafisch Ontwerp, Wouter Buning, Seema oraz Trinoco Web & Media za pomoc w uruchomieniu strony! Bez nich nie mogłoby być tak dobrze!