Проект

Обединението е в пътуването,а не в дестинацията

Първият влак Юнити Експрес тръгва през юли 2012, отбелязвайки старта на редица нови събития. Проектът набираше енергия през последните две години и след започването му ще продължи да събира необходимите сили за съществуването си в бъдеще. Пътуването започва през лятото на 2012.

През 2012, ние ще прекараме четири седмици пътувайки. Пътуването започва от Мастрихт в Холандия в началото на юли. Първо тръгваме на север, минавайки през Скандинавия и след това се отправяме надолу към Балканите. Най-източната точка на пътуването ни ще бъде Истанбул, минавайки през крайбрежието на южна Европа чак до Франция. Пътуването ще завърши с преминаване през Алпите, за да достигне крайната си точка-Марибор в Словения. В края на пътуването ние ще сме прекосили 24 държави и ще сме оставили следа в 14 града.

Юнити Експрес има много дестинации, но само една цел: обединена Европа и както обединението не признава граници, така и Юнити експрес ще премине през Европа, сякаш границите не съществуват.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Special thanks to Caro Grafisch Ontwerp, Wouter Buning, Seema and Trinoco Web & Media for helping setting up this website! Without them it couldn't have been this good!