Поврзани и во иднина

Unity Express е годишно патување со воз низ Европа, водено од самите учесници. Во првата година ќе поминеме низ 24 земји и ќе застанеме во 14 градови во период од 4 седмици. Повеќе од 1000 патници ќе се качат и симнат од возот додека ја истражуваме поврзаноста која ја имаме едни со други и со нашата околина. Ние сакаме да создадеме одржлива и посакувана иднина за сите – придружини се!

Stay Updated

Loading...Loading...


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Special thanks to Caro Grafisch Ontwerp, Wouter Buning, Seema and Trinoco Web & Media for helping setting up this website! Without them it couldn't have been this good!