Activiteiten

We zullen onszelf tijdens de reis aan boord van de trein en in de steden druk bezig houden met een compleet activiteitenprogramma. Naast de slaapwagons beschikt de trein ook over 6 activiteitenwagons, die ons de ruimte bieden voor work and play. In de steden zullen we gebruik maken van openbare ruimtes en andere plekken, waar we onze benen kunnen strekken en contact kunnen leggen met leden van de locale gemeenschap.

Het programma brengt deelnemers van de burgermaatschappij, de private en publieke sector (locaal, regionaal, nationaal of Europese publieke autoriteiten) en geselecteerde vertegenwoordigers van de media, die ons werk zullen uitzenden, bij elkaar.

We hebben een grove schets gemaakt van het programma, die we samen met jullie in zullen vullen. Het programma, zoals wij het zien, is verdeeld in vier onderdelen, die naast elkaar plaats zullen vinden:

Ieder onderdeel van het programma zal bestaan uit meerdere activiteiten. De activiteiten kunnen in de trein of in een stad plaatsvinden tijdens één of meerdere dagdelen (ochtend, middag of avond).

Action Design

Resultaat: Uitvoerbare projecten en methodes voor specifieke issues, die worden geïmplementeerd na de reis. Een hechtere connectie tussen de private sector en de burgermaatschappij.

Hoe bereiken we dit: Door verschillende groepsactiviteiten op basis van participatie te gebruiken, zoals discussiegroepen, workshops en art-of-hosting-methodes, zullen we de geselecteerde issues onderzoeken, een plan van actie en methodes om de issues aan te pakken opbouwen, tests runnen en de resultaten documenteren, zodat ze wereldwijd kunnen worden gebruikt. Dit proces wordt geaccelereerd door al bestaande middelen , die bij elkaar worden gebracht op The Unity Express en wordt gedaan door samenwerking tussen de private sector en de burgermaatschappij.

Wie is verantwoordelijk: Dit programma is ontwikkeld en gefaciliteerd door een driehoek van ons, de hoofdsponsors en meerdere ‘tool groups’. Een Tool Group is een crew van 5 personen die gecentreerd zijn rond een al bestaande tool of middel om issues in onze samenleving aan te pakken. Hun middel kan ieder soort project zijn (workshops, handleidingen, onderzoek, spel, etc.) dat de in dit deel van het programma gekozen issues een praktische aanpak biedt.  De issues worden gedefinieerd door de hoofdsponsors van The Unity Express en door ons en worden uit het dagelijks leven van Europeanen gehaald.

Community-Building

Resultaat: Een beter inzicht over onszelf als Europeanen, van de verschillen en overeenkomsten tussen ons en van hun waarde. Een sterkere gemeenschap door geïntensiveerde banden tussen deelnemers.  Een gedeelde visie op onze Europese samenleving. 

Hoe bereiken we dit: Door een diverse set van dialoog, gesprekken en presentaties, interculturele kunstprojecten, spellen, muziek, theater, koken en andere interactieve groepsactiviteiten, die het voor de deelnemers mogelijk maken elkaars verhalen, wereldvisie, gewoonten, tradities, waarden, benodigdheden, bezorgdheden, passies, hoop, overtuigingen en dromen te ontdekken, te begrijpen en daarover te reflecteren.

Wie is verantwoordelijk: Dit deel van het programma wordt gestuurd door de deelnemers, in samenwerking met ons. Alle activiteiten worden door jou voorgesteld en worden door de gemeenschap gekozen op ons online community platform. Zolang jouw activiteit de banden tussen ons versterkt en deelbare output creëert, kan deze worden uitgevoerd in de steden en aan boord – je verbeelding en creativiteit zijn the limit.  Je kunt groepen tot 3 personen maken om je activiteit te presenteren.

Social Programme

Resultaat: Een geweldige tijd!

Hoe bereiken we dit: Dit programma zit vol met lekker eten, alternatieve stadtours, leuke spelletjes, artistieke optredens, makkelijke workshops, concerten, feestjes en alles wat in je opkomt  als onderdeel van een festival van culturen dat alle goede dingen in onze gemeenschap viert.

Wie is verantwoordelijk: Het sociale programma aan boord wordt ook gestuurd door de deelnemers, in samenwerking met ons. Alle activiteiten worden door jou voorgesteld en worden door de gemeenschap gekozen op ons online community platform. Zolang jouw activiteit de banden tussen ons versterkt en deelbare output creëert, kan deze worden uitgevoerd in de steden en aan boord – je verbeelding en creativiteit zijn the limit.  Je kunt groepen tot 3 personen maken om je activiteit te presenteren.Het sociale programma buiten de trein wordt georganiseeerd door onze partners in de steden, de locale sponsors en lokale groepen.

Documentation & Broadcasting

Resultaat: Volledige transparantie van  The Unity Express en maximale verspreiding van de uitkomst naar het algemeen publiek voor hergebruik en verdere ontwikkeling. Zichtbaarheid van The Unity Express, ook na de reis.

Hoe bereiken we dit: Verslaggeving en uitzending van alle Unity Express activiteiten en hun resultaten in een zo geschikt mogelijk format. Voorbeelden hiervan zijn nieuwsbrieven en blogs, korte films, verzamelingen en digitale kopieën van kunstwerken, notities, minutes, tekeningen, plannen etc, die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, verhalen voor radiostations of voor een televisieprogramma van meerdere afleveringen, dat een deelnemende groep gedurende de vier weken volgt.

Wie is verantwoordelijk:  Ook dit programma wordt gestuurd door de deelnemers, maar slechts voor een deel. Je kunt projecten voorstellen die The Unity Express op creatieve en innovatieve wijze afbeelden. Ook nu zal de gemeenschap een keuze maken op ons online community platform. Bij dit deel van het programma worden we echter ondersteund door media partners, die hun eigen professionele projecten zullen uitvoeren.

~Translated by Ruth Clara Goren BA, from Amsterdam, the Netherlands

Creative Commons licentie
Dit werk is vrijgegeven onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported Licentie.
Extra veel kudo's voor Caro Grafisch Ontwerp, Wouter Buning, Seema en Trinoco Web & Media voor het mogelijk maken van deze website! Zonder hen kon het niet worden tot wat het nu is!