(English) Our Vision

Wij vinden Europese integratie goed. We denken dat het nodig is. We leven niet meer in een wereld van dorpen die onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan. Of je het leuk vindt of niet, de vele kleine bootjes waarin we ronddobberden op de turbulente zee des tijds, zijn nu verbonden tot één groot vlot. We moeten het nu allemaal samen doen en kijken allemaal op tegen dezelfde problemen: klimaatverandering, verslechtering van het milieu, migratie, sociale spanningen, terrorisme, schaarsheid van goederen en energie en andere grenzen van een eindige planeet. We kunnen deze problemen dan ook alleen samen oplossen.

Wij zien de Europese Unie als een poging om een gezamenlijk antwoord te vinden op deze problemen. Het is een voorbeeld van de vereniging van mensen binnen Europa. Het kan gezien worden als de eerste stap naar wereldwijde samenwerking, maar tot op heden zijn er nog teveel tekortkomingen en misstanden. Veel inwoners zien de EU dan ook als een uitdijende bureaucratie die ver van hun dagelijks leven af staat. Ze kunnen zichzelf niet identificeren met een ‘zielloze machine’ die maar één doel voor ogen lijkt te hebben: zich ontfermen over de gezamenlijke markt. Zoals Jean Monnet al zag: “Niemand wordt verliefd op een markt”.

Een probleem is dat het de Europese unie aan een gedeelde visie ontbreekt. Dit was niet altijd zo. De “oprichters” van Europese integratie werden geïnspireerd door de visie om langdurige vrede te bewerkstelligen op een continent dat teveel gewapende conflicten had gezien in één eeuw. Deze visie bestaat nog steeds maar wordt voor lief genomen. De landen in de Europese unie hebben vrede bereikt maar er is nog veel meer te doen. Daarvoor hebben we een nieuwe visie nodig.

In 2012, twintig jaar na ondertekening van het verdrag van Maastricht en daarmee het formele ontstaan van de Europese Unie, vinden we dat het tijd is voor de Europeanen om zelf het heft in handen te nemen. Er zijn al veel inspirerende initiatieven mee bezig maar nog lang niet iedereen wordt hierbij betrokken. Die mensen moeten deel gaan uitmaken van een beweging door heel Europa met een gezamenlijk doel: een visie die we samen creëren.

Politici hebben hun parlementen, managers hebben hun besturen. Ze kunnen samenkomen, vergaderen en plannen smeden. Als burger van de EU hebben we ook een platform nodig. Dat is precies wat de Unity Express is. Een plek voor mensen uit Europa om samen te komen en de dialoog aan te gaan over hoe we willen samenleven. Laten we de aandacht vestigen op de dingen die we gemeenschappelijk hebben, zoals behoeften, zorgen en hoop, Laten we de banden die ons en de aarde verbinden ontdekken en versterken. Laten we de gemeenschap worden die het Europa creëert waarin we willen leven.

Het is tijd voor een Europa van de mensen.

Creative Commons licentie
Dit werk is vrijgegeven onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported Licentie.
Extra veel kudo's voor Caro Grafisch Ontwerp, Wouter Buning, Seema en Trinoco Web & Media voor het mogelijk maken van deze website! Zonder hen kon het niet worden tot wat het nu is!