Повезани и у будућности

Јунити експрес је годишње путовање возом кроз Европу вођено учесницима. У првој години, проћи ћемо кроз 24 земаља и зауставити се у 14 градова у периоду од четири недеља. Више од 1000 путника ће ускакати и искакати са воза док истражујемо повезаност имеђу нас и наше околине. Желимо да створимо одрживу и пожељну будућност за све- придружи нам се!

Stay Updated

Loading...Loading...


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Special thanks to Caro Grafisch Ontwerp, Wouter Buning, Seema and Trinoco Web & Media for helping setting up this website! Without them it couldn't have been this good!