Активности

Током путовања бићемо прилично активни с пуним планом активности како у возу тако и у градовима. Поред спаваћих вагона воз има укупно 6 радних вагона с простором за рад и игру. У градовима ћемо користити јавна места и друге локације где можемо да се протегнемо и ступимо у контакт с локалном заједницом.

Програм спаја учеснике из цивилног сектора, приватни и јавни сектор (локални, регионални, национални и европске званичнике) као и одабране представнике медија који ће приказивати наш рад.

Направили смо опсежан нацрт програма који ћемо попунити заједно с вама. Програм је по нашој замисли подељен на 4 дела који ће се одигравати истовремено:

  • Програм активног стваралаштва: за развој изводљивих пројеката и метода на посебне теме који ће се имплементирати током путовања;
  • Програм стварања заједнице: за истраживање културе путника и људи које ћемо сретати успут и стварање веза међу њима;
  • Друштвени програм: за занимљиво време и опуштање;
  • Документарни програм: за документовање и приказ Јунити икспреса, процеса и постигнућа

Сваки део програма ће се састојати од више активности. Активности се могу одигравати у возу или у градовима одједном или у више фаза (ујутру, током дана, увече).

Активно стваралаштво

Циљ: Изводљиви пројекти и методе на посебне теме који ће бити имплементирани током путовања. Јача веза између приватног сектора и цивилног друштва.

Како ћемо то постићи: Применом разних групних активности као што су групе за дискусију, радионице и art-of-hosting методе истраживаћемо одабране теме, могуће предлоге активности и метода њиховог испитивања, вршићемо тестове и документовати резултате тако да и други могу да их користе. Овај процес ће бити убрзан већ постојећим методама Јунити икспреса и у сарадњи приватног сектора и цивилног друштва.

Ко је одговоран: Овај део програма се развија и изводи у троуглу између нас, главних спонзора и разних методичких група. Методичка група је скуп од 5 људи који користе једну посебну методу за истраживање тема у нашем друштву. Њихова метода може бити било која (радионица,  писани водичи, истраживање, игре, итд.) која пружа практичан приступ теми одабраној у овом делу програма. Теме ће бити дефинисане у сарадњи са главним спонзором Јунити икспреса и тицаће се свакодневног живота Европљана.

Стварање заједнице

Циљ: Боље разумевање разлика и сличности и њихових вредности међу нама Европљанима. Јачање заједнице кроз побољшање веза међу учесницима. Заједничка визија европског друштва.

Како ћемо то постићи: Кроз разноврстан низ дијалога, разговора и презентација, међукултурних уметничких пројеката, игара, музике, позоришта, спремања хране и других интерактивних групних активности које ће омогућити учесницима из воза и градова да истражују, разумеју и пресликају приче једни других, поглед на свет, обичаје, традиције, вредности, потребе, бриге, страсти, наде, уверења и снове.

Ко је одговоран: Овај део програма зависи од учесника у сарадњи с нама.  Све активности ћете предложити ви, а одабрати заједница помоћу заједничке онлајн платформе. Све док ваша активност јача везе међу нама, може да се изведе и возу и у градовима, и даје резултат који можемо поделити с другима, ваша машта и креативност су границе. Можете формирате групе до 3 особе за извођење активности.

Друштвени програм

Циљ: Сјајно време!

Како ћемо то постићи: Овај део програма ћемо попунити са укусном кухињом, алтернативним обиласцима градова, забавним играма, уметничким изведбама, лаганим радионицама, концертима, журкама, и свиме осталим што може да се замислиа као део фестивала култура који слави све добре ствари у нашој заједници.

Ко је одговоран: Друштвени програм у возу такође зависи од учесника и сарадње с нама. Све активности ћете предложити ви, а изабрати заједница преко онлајн платформе. Докле год ваша активност подржава дух фестивала култура и може се извести у возу ваша машта и креативност су границе. Можете формирати групе до 3 особе за вашу активност. Друштвени програм ван воза је организован од стране наших градских партнера, локалних спонзора и локалних група.

Документовање & Приказивање

Циљ: Пуна транспарентност Јунити икспреса и приказ постигнућа за јавну употребу и даљи развој. Препознатљивост Јунити икспреса и изван стазе путовања.

Како ћемо то постићи: Документовање и приказивање свих активности Јунити икспреса и његових постигнућа у најприкладнијем облику. Примери су обавештења, блогови, кратки филмови, колекције и електронске копије уметничких радова, белешки, цртежа, планова, итд. направљених током активности, књига или документарац о путовању, приче за радио програме или серијске програме на телевизији које прате групу учесника током 4 недеље.

Ко је одговоран:  Поново овај део програма зависи од учесника, али само делимично. Можете да предложите пројекат који приказује Јунити икспрес на креативан и иновативан начин. Поново ће заједница правити избор преко онлајн платформе. Али у овом делу програма ће нас подржати медијски партнери који ће спроводити своје професионалне пројекте.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Special thanks to Caro Grafisch Ontwerp, Wouter Buning, Seema and Trinoco Web & Media for helping setting up this website! Without them it couldn't have been this good!